služby

dodávky na kľúč

Poradenská a konzultačná činnosť

Vypracovanie užívateľských programov pre ASRTP

Vypracovanie návrhov technických riešení a cenových ponúk

Zabezpečenie komplexných dodávok prístrojov a zariadení

Montážne práce na rekonštrukciu a opravy zariadení

Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

Záručný a pozáručný servis