referencie

Plne automatizovaná linka na výrobu Bentonitovo-cementových zmesí

Váhostav a.s. Žilina
Výrobňa bentonitovo-cementových zmesí umiestnená v Eurokontajneri je riadená priemyselným logickým automatom Allen - Bradley a ovládaná prenosným terminálom. S výrobnou kapacitou 20 m3/hod umožňuje obsluhe pružne meniť receptúru zmesi podľa potrieb.

Automatizovaný dopravníkový systém s dispečerským riadením

Třinecké železárny a.s., závod POLOM
Systémom Allen-Bradley sú riadené dopravníkové linky a zariadenia na drvenie vápenca, tj. celý proces prípravy materiálu. Dispečerské centrum vybavené grafickým systémom Control View 300 umožňuje výber jednotlivých liniek a sledovanie celého technologického procesu na obrazovke, taktiež je možné sledovať okamžitý stav procesu vrátane porúch a alarmov systému.

Meranie a regulácia a EPS

Hoechst – Biotika Martin
Klasický regulačný systém riadi zariadenie na prípravu DEMI-vody, ktorá slúži na výrobu kozmetických prípravkov. Elektronický požiarny systém firmy Tesla Liberec je namontovaný v nových prevádzkach a slúži na signalizáciu požiaru.

Monitorovací systém, MaRT, EPS a EZS a prenos dát s centrom

Riadenie letovej prevádzky SR Bratislava – Veľký Bučeň
Elektronický zabezpečovací systém a Elektronický požiarny systém chránia bezobslužné zariadenie pre sledovanie leteckej prevádzky pre prípad narušenia resp požiaru. Signalizácia z týchto zariadení je vedená cez Monitorovací systém Allen - Bradley do centrálneho dipečingu v Bratislave. Systém A-B monitoruje aj ďalšie údaje ako stav vzduchotechniky, silnoprúdových rozvádzačov, záložných napájacích zdrojov a tiež automatického Stabilného hasiaceho zariadenia. Všetky dáta sú sledované a vyhodnocované grafickým systémom na obrazovke počítača v centrálnom dispečingua umožňujú obsluhe reagovať na všetky zmeny a alarmové signály.

MaRT Hotel Turiec Martin

Hotel Turiec
Klasický regulačný systém riadi a reguluje vykurovanie a klimatizáciu celého objektu.

Zabezpečenie objektu VOR/RLB Nitra

Riadenie letovej prevádzky Bratislava
Elektronický zabezpečovací systém ochraňuje objekt pred vstupom nepovolaných osôb, pričom narušenie hlási telefonicky do centrálneho dispečingu.

Automatizácia linky na výrobu vápna

Dolvap s.r.o. Varín
Systémom Allen-Bradley riadi kompletné technologické zariadenie pre výrobu vápna, t.j. dopravníkové cesty a podávanie vrátane kotúčového mlyna KTM 1200 výrobcu Přerovské strojírny s kapacitou 10 ton za hodinu. Dispečerské centrum vybavené grafickým systémom Control View umožňuje riadenie a sledovanie celého technologického procesu na obrazovke, tiež je možné sledovať okamžitý stav procesu vrátane porúch a alarmov v technológii.

Meranie a regulácia VS a PK

Žilinská Univerzita
Na riadenie je použitý systém SATCHWELL IAC-600. Jednotlivé výmenníkové stanice sú prepojené do dispečerského centra.

Maranie a regulácia elektronickej kotolne

ŠVPÚ – Dolný Kubín
Riadenie el.kotlov a ekv.regulácia troch zón ÚK.Použitý systém SATCHWELL IAC-600. Regulácia jalového výkonu a kW-maxima. Riadenie systémom ALLEN-BRADLEY.

Meranie a regulácia PK

RVPS – Žilina + RVPS – Martin
Kaskádové radenie kotlov a ekv. regulácia plynovej kotolne. Grafické zobrazovanie na PC. Na riadenie je použitý systém SATCHWELL IAC-600.

Meranie a regulácia PK

Letisko Dolný Hričov
Kaskádové radenie kotlov a ekv. regulácia plynovej kotolne. Grafické zobrazovanie na PC. Na riadenie je použitý systém SATCHWELL IAC-600.

Meranie a regulácia PK – Barlo Plastik Žilina

Výrobné haly spoločnosti Barlo Plastik
Kaskádové riadenie kotlov a zónová ekv. regulácia. Grafické zobrazovanie na PC. Na riadenie je použitý systém SATCHWELL IAC-600.

Regulácia VZT

Výrobná hala Franke – Žilina
Regulácia prívodu pary a ovládanie VZT jednotiek SAHARA.

Regulácia kW – maxima

OD - FIX Martin
Regulácia odberu kW-maxima a jalovej energie. Použitý regulátor MITSUBISHI ALPHA.

Regulácia kW – maxima

Drevina Turany
Regulácia odberu kW-maxima a jalovej energie. Použitý regulátor MITSUBISHI.

Regulácia temperačných liniek

CONTINENTAL PÚCHOV
RS – SIEMENS

MaR VS – 5MW a VS 4-Valec

CONTINENTAL PÚCHOV
RS – SIEMENS

Chladiaca linka 4-VALEC

CONTINENTAL PÚCHOV
RS – SIEMENS